Suomen kukkakauppiasliitto
date sunnuntai, 17.joulukuuta Laadukas Kukkakauppa

Laadukas Kukkakauppa

Suomen Kukkakauppiasliiton hallitus on myöntänyt Laadukas Kukkakauppa-merkin 18 yritykselle, joista 12 on toiminnassa:

28.11.2006
Porvoon Kukkatalo Oy, Porvoo, omistaja: Ann-Len Bäck
Järvenpään Kukkatalo Oy, Järvenpää, omistaja: Saija Sitolahti ja Joonas Nieminen 

8.9.2007
Kaisan Kukka Oy, Hämeenlinna, omistaja: Annemari Tyrni 
KT-yhtymä Oy, Kukkataikurit Nurmijärvi, Nurmijärvi, omistaja: Tomi Juntunen 
Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Kurikan kukkakontti, Kurikka, omistaja: Tanja Salonen
Kukkakauppa Teija Kekkonen Oy, Kukkavaljakka, Mikkeli, omistaja: Teija Kekkonen
Lamminpään Puutarha Oy, Tampere, omistaja: Sari-Anne Salminen

10.12.2009
Kukka-Aitta, Keminmaa, omistaja: Johanna Åhman
Tmi Kellokosken Kukka, omistaja: Hannele Rusanen
Wasaflorist, Vaasa, omistaja: Margit Koitto
16.2.2010
Callankukka- ja hautauspalvelu Oy, Hyvinkää, omistaja Helena Kymäläinen

7.5.2010
Kalevan Kukkatalo Ay, Kerava, omistaja: Miia Hintzell

Suomen Kukkakauppiasliitto ry:n Laadukas Kukkakauppakriteerit 

Laadukas Kukkakauppa -merkki perustuu ISO2001-laatujärjestelmään. Merkki on yrittäjäkohtainen. Kun laatumerkin saanut yritys lopettaa liiketoimintansa,  merkki ei siirry uudelle omistajalle. Kun merkin saanut yrittäjä lopettaa laatumerkin saaneen yrityksensä, laatumerkki ei siirry automaattisesti yrittäjän perustamalle uudelle yritykselle, vaan laatukäsikirja on päivitettävä uuden yrityksen toimintaan perustuvaksi ja se on hyväksytettävä liiton hallituksen nimeämällä auditoijalla. Kun laatumerkin saanut yrittäjä muuttaa uudelle liikepaikalle, laatukäsikirja on tällöinkin päivitettävä ja hyväksytettävä liiton hallituksen nimeämällä auditoijalla. Edellä mainitut muutokset tulee ilmoittaa yrittäjän omasta toimesta Suomen Kukkakauppiasliiton hallitukselle. Mikäli näin ei tapahdu, yrittäjä menettää laatumerkin, mutta voi anoa sitä uudelleen laatukäsikirjan päivityksen ja auditoinnin jälkeen. Laadukas Kukkakauppa -merkkiä voi käyttää vain liiton jäsen 

Kukkakaupan (tai vastaavan kukkien vähittäiskaupan) tulee täyttää alla olevat kriteerit, joiden tulee olla käytössä yrityksessä: 
1. Kukkakaupassa sidontatöistä vastaavalla henkilöllä tulee olla alan koulutus ja/tai kokemus, joka näkyy myytävistä sidontatöistä.
2. Hakijalla tulee olla laatujärjestelmän tuntemus ja/tai koulutus.
3. Myyjäopas tulee olla kirjattuna ja käytössä.
4. Hävikin seuranta ja toimenpiteet käytössä ja kirjattuna.
5. Asiakastyytyväisyyden seuranta ja toimenpiteet käytössä ja kirjattuna.
6. Kilpailijoihin tutustuminen ja omien vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien analysointi kirjattuna.
7. Markkinointisuunnitelma käytössä ja kirjattuna.
8. Kukkakaupan tulee olla yleisilmeeltään siisti. Miten siisteydestä huolehditaan kirjattuna.
9. Henkilökunnan osallistuminen ja kehittäminen käytössä ja  kirjattuna.
10. Kehittämissuunnitelma ja sen toteutus kirjattuna.
11. Kukkakaupan tulee olla Suomen Kukkakauppiasliitto ry:n yritysjäsen. 

ARVIOINTI
Kukkakauppa lähettää kirjallisen dokumentoinnin etukäteen liitolle, minkä jälkeen tapahtuu arviointi kukkakaupassa paikanpäällä.
Arvioinnin tarkoitus on havaita käytännössä vaadittujen kriteerien täyttyvän. 

SEURANTA-ARVIOINTI
Seuranta-arviointi tapahtuu viimeistään 3 vuoden sisällä vähintään kerran.
Arviointi tapahtuu pistokoemaisesti 1-3 kriteeriä arvioimalla. Arvioinnista ilmoitetaan kukkakaupalle viimeistään arviointia edeltävänä päivänä. Jos seuranta-arvioinnissa havaitaan vakava puute, menettää kukkakauppa "laadukas-kukkakauppa" tavaramerkin, jonka yritys voi hakea niin halutessaan myöhemmin uudelleen.

ARVIOINNISSA HAVAITUT PUUTTEET 
Arvioidussa yrityksessä havaitut puutteet voivat olla vähäisiä tai vakavia. Vähäisen puutteen voi korjata  kirjallisesti raportoimalla asiasta liitolle sovitun ajan sisällä. Vakava puute vaatii kokonaan uuden arvioinnin. Jos vähäinen puute toistuu tai sitä ei korjata sovitussa ajassa, tulee siitä vakava puute.

ARVIOITSIJA
Arvioijalla täytyy olla "laadukas kukkakauppa "- järjestelmän tuntemus ja hänen tulee olla liiton tähän tarkoitukseen hyväksymä henkilö.
Arvioitsija arvioi myös puutteen vakavuuden. 
SOPIMUS
Kukkakauppa vastaa kaikista arvioinneista, konsultoinnista ja koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista.

TAVARAMERKKI JA DIPLOMI
Kukkakaupalle, joka täyttää yllä olevat kriteerit sekä läpäisee ja maksaa arvioinnin myönnetään "laadukas kukkakauppa" -tavaramerkki ja diplomi Suomen kukkakauppiasliiton toimesta.