Suomen Kukkakauppiasliitto ry                       ESITYSLISTA                                  Vuosikokous 22.3.2020

Varsinais-Suomen piiri ry

 

Aika:                  22.3.2020 klo 12.

Paikka:              Huiskula Oy, Huiskulantie 52, Turku

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 6. Esitetään vuosikertomus 2019, tilinpäätös 2019 ja toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma 2020 ja talousarvio 2020
 9. Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet.
 10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan palkkioiden suuruudet .
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä piirin jäsenten esitykset piirikokoukselle, jotka on kirjallisesti toimitettu hallitukselle kuukautta ennen piirikokousta.
 14. Kokouksen päätös.

Ilmoittautumiset: tarja.joro@dnainternet.net.

 

Suomen Kukkakauppiasliitto ry