VUOSIKOKOUS 2022

Aika: Sunnuntai 25.9. 2022

Paikka: Hotelli Scandic Aulanko, Aulangontie 93, 13220 Hämeenlinna

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään hallituksen vuosikokous, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tilikauden talousarvio
 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrät
 10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä molemmille varamies tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä.
 12. Käsitellään muut asiat sekä liiton jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisena toimitettu hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta.
 13. Kokouksen päätös
Suomen Kukkakauppiasliitto ry