Kutsu Kukkakauppiasliiton Vuosikokoukseen su 24.9 klo 11.30

Kutsu kukkakauppiasliiton vuosikokoukseen sunnuntaina 24.9.2023 klo 11.30
Aloitamme valtakirjojen tarkastuksella. Kokous on kaikille jäsenille avoin.

Suomen Kukkakauppiasliitto ry

Vuosikokous

Imatralla 24.9.2023 klo 11.30

Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra

 

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tilikauden talousarvio.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
 9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden suuruudet.
 10. Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja sekä valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 11. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä molemmille varamies tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä.
 12. Käsitellään muut asiat sekä liiton jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti toimitettu hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta.

-SKKL Floristit Oy:n toiminnan lakkautus

-Nuori Floristi- valintakriteereiden muuttaminen

13. Muut asiat

-Jäsenetujen kartoitus ja yhteistä pohdintaa

14. Kokouksen päättäminen

 

Takaisin edelliselle sivulle

Suomen Kukkakauppiasliitto ry