Jäsenyys

Liiton ammatinharjoittajajäseneksi voidaan hyväksyä kukkakauppaa päätoimisesti liiketoimintanaan harjoittava yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai Suomessa floristisen alan ammattitutkinnon suorittanut yksityinen henkilö, jonka liiton hallitus hyväksyy.

Liiton yhdistysjäseneksi hallitus voi hyväksyä kukkakauppa-alan vähittäiskauppaa elinkeinonaan harjoittavien yksityisten henkilöiden tai oikeuskelpoisten yhteisöjen tai Suomessa floristisen alan ammattitutkinnon suorittaneiden yksityisten henkilöiden muodostamia alueellisia rekisteröityjä yhdistyksiä, joita kutsutaan liiton piireiksi.

Yrityskannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa taloudellisesti tai muulla tavalla tukea liiton toimintaa.

Henkilökannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka haluaa taloudellisesti tai muulla tavalla tukea liiton toimintaa.

Ammatinharjoittajajäsenellä, henkilöjäsenellä sekä kullakin piirillä on liiton kokouksessa yksi ääni. Yrityskannattaja-, henkilökannattaja- ja kunniajäsenellä on liiton kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsentä saa valtakirjalla edustaa asianmukaisesti valtuutettu henkilö. Sama henkilö voi äänestää yhdellä valtakirjalla.

Liiton jäsenedut

  • Jäsentiedotteet alan asioista
  • Verkkopalvelu; valtakunnallinen ja alueellinen tietopankki jäsenistölle sekä kukkakauppojen hakukone asiakkaille
  • Kukkasidontakurssit ja kukkakauppa-alaa koskevat liiketaloudelliset koulutustilaisuudet jäsenhinnoin
  • Koulutusmatkoja koti- ja ulkomailla jäsenhinnoin
  • Puutarha&kaupan FLORISTI-lehti 8 kertaa vuodessa
  • Seminaarit ja luentotilaisuudet jäsenhinnoin
  • SKKL-Shopissa myytävänä olevat tuotteet jäsenhinnoin
  • Kansainvälisen Kukkakauppiasjärjestön FLORINTin (International Florist Organisation) jäsenyys
  • Vain liiton jäsenet ja/tai liiton jäsenliikkeessä työskentelevät voivat osallistua kukkasidonnan Suomen mestaruuskilpailuun

Henkilöjäsenten nimen ja yhteystietojen julkaisemisesta

Suomen Kukkakauppiasliiton henkilöjäsenen (floristijäsenen) nimen ja yhteystietojen julkaisemiseksi piiriensä jäsenluettelossa tarvitaan lupa. Ne liiton henkilöjäsenet, jotka haluavat nimensä ja yhteystietonsa näkyviin, täyttävät allaolevan sähkoisen kaavakkeen.

Ne henkilöt, jotka eivät vielä ole liiton jäseniä ja hakevat liiton henkilöjäsenyyttä, vastaavat kysymykseen nimensä ja yhteystietojensa julkaisemiseksi Henkilöjäsen-sivulla olevan kaavakkeen alaosassa.

Suomen Kukkakauppiasliitto ry