Yrityskannattajajäsen

Yrityskannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa taloudellisesti tai muulla tavalla tukea liiton toimintaa.

Jäsenmaksu

Yrityskannattajajäsenmaksu on 300 € vuodessa, joka erääntyy maksettavaksi kunkin vuoden tammikuussa. Jäsenmaksun suuruudesta päätetään liiton vuosikokouksissa. Liittymismaksu 50 € (7.4.2009 hallituksen päätöksellä liittymismaksu on toistaiseksi poistettu).

Suomen Kukkakauppiasliitto ry