Suomen Kukkakauppiasliitto r.y. – Finlands Blomsterhandlarförbund r.f. – Suomen kukkakauppiasyrittäjien ja floristien järjestö

Liiton tarkoituksena on Suomen kukkakauppa-alan toimialajärjestönä valvoa liiton jäsenkunnan yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää alan kehitystä sekä toimia jäsenkunnan ammattitaidon kohottamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, järjestää kokouksia, kursseja, näyttelyitä ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Liiton tehtäviä

  • Edunvalvonta
  • Tiedottaminen kaupanalan työehtosopimuksesta
  • Jäsenistön tiedottaminen
  • Alan tunnettuuden lisääminen
  • Ammattikukkakaupan profiilin nostaminen
  • Lyhytkestoisen ammatillisen koulutuksen järjestäminen
  • Alan sidosryhmien välisen yhteistyön kehittäminen
  • Näyttely- ja kilpailutoiminnan järjestäminen
  • Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
  • Hyväntekeväisyystyö
Suomen Kukkakauppiasliitto ry