Yritysjäsen

Liiton ammatinharjoittajajäseneksi voidaan hyväksyä liiketoimintanaan kukkakauppaa,alan palveluita tai opetusta ja konsultointia harjoittava yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Liiton hallitus hyväksyy ammatinharjoittajajäsenet. Hallitus ei ole velvollinen perustelemaan päätöksiä.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu 220 € vuodessa (vuosikokouksen päätös 28.9.2013), josta puolet erääntyy maksettavaksi kunkin vuoden tammikuussa ja puolet saman vuoden kesäkuussa. Jäsenmaksun suuruudesta päätetään liiton vuosikokouksissa. Liittymismaksu 50 € (7.4.2009 hallituksen päätöksellä liittymismaksu on toistaiseksi poistettu).

Suomen Kukkakauppiasliitto ry