Suomen Kukkakauppiasliitto ry. VUOSIKOKOUS

Interflora Suomi ry. kokous on klo 11.00
KOKOUSKUTSU 

Suomen Kukkakauppiasliitto ry.:n jäsenenä olet lämpimästi tervetullut liiton vuosikokoukseen.

PAIKKA SEINÄJOKI AREENA
AIKA SUNNUNTAINA 6.10.2019 KLO 12.30

Liiton vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tilikauden talousarvio.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
 9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden suuruudet.
 10. Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja sekä valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 11. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä molemmille varamies tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä.
 12. Käsitellään muut asiat sekä liiton jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti toimitettu hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta.

SUOMEN KUKKAKAUPPIASLIITON VIRALLISILTA KOTISIVUILTA LÖYTYY LISÄTIETOA
https://www.suomenkukkakauppiasliitto.fi/skkl/saannot/

Takaisin edelliselle sivulle

Suomen Kukkakauppiasliitto ry