Vetoomus suomalaisen hautajaiskukka-kulttuurin puolesta

Tämä vetoomus ja lehdistötiedote aiheesta on lähetetty 21.4.2024 

 

Hyvä Suomen evankelisluterilainen kirkko                                                         21.4.2024

 

Haluamme Suomen Kukkakauppiasliitto ry:nä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tuoda esiin alaamme kohdanneen haasteen. Olemme suuresti hämmästyneitä nykyisestä hautajaiskukkakulttuurin tilasta ja siitä, kuinka yhden kukan suositus on levinnyt kulovalkean tavoin ympäri Suomea. Aiemmin pelkkä yhden kukan ehdotus on huolestuttavalla tavalla alkanut muuttua alueittain jo suositukseksi ja yleiseksi käytännöksi.

Kirjeellämme haluamme kiinnittää huomiota tämän ilmiön vakaviin vaikutuksiin kukkakauppa-alalla. Moni pienyrittäjä elää surusidontatöillään. Jos hautajaiskukkakulttuuri katoaa Suomesta, tämä vaikuttaa myös alamme tukkuihin ja muihin toimijoihin, kuten oppilaitoksiin. Floristisen alan koulutuksen olennainen osa ovat surusidontatyöt, joita pian ei ehkä enää ole tarjolla. Yksi ammattikunta on vaarassa kadota, jos annamme tilanteen jatkua tähän suuntaan.

Kohtaamme myös päivittäin hämmentyneitä omaisia sekä kukkakaupoissa, että hautaustoimistoissa. Surevat ihmiset kertovat ihmeissään, miten seurakunnat ja papit ovat ohjeistaneet heitä käyttämään vain yhtä kukkaa tai jopa kieltäneet kukkien käytön kokonaan. Viimeisen kukkatervehdyksen valinnan vapauden rajoittaminen puuttuu myös olennaiseen osaan ihmisten surutyötä. Mielestämme jokaisella surevalla tulisi olla vapaus valita, millaisin kukin he hyvästelevät rakkaansa, ja tähän toivomme ymmärrystä teiltä ja työntekijöiltänne. Kukat välittävät arvostusta, rakkautta ja usein myös yhteisiä muistoja. Omaiset muistelevat edesmenneitä läheisiään ja käsittelevät suruaan kukkien avulla, pitkään hautajaisten jälkeenkin. Hautajaiskukat ovat olleet osa surujuhlia vuosisatojen ajan, ja olisi todella surullista, jos tämä kansanperinne katoaisi kokonaan.

Tunnistamme kukkajätteestä aiheutuvat ongelmat ja tilanpuutteen. Olemme valmiita edistämään ja viemään eteenpäin ratkaisuja sekä toimintatapoja, jotka ovat kaikille osapuolille toimivia ja toteutettavissa käytännössä. Voisiko sidontatöissä käyttää merkintöjä kuten ’Olen 100% kompostoituva’ tai ’Kuivata ja kierrätä energiajätteeseen’, ja vähentäisikö tämä seurakuntien työtaakkaa? Alamme ammattilaisilla on tässä tilanteessa suuri vastuu, ja me liittona haluamme löytää keinoja sekä ohjeistaa jäseniämme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Perinteisen suomalaisen hautajaiskukkakulttuurin katoamiseen on puututtava kuitenkin nyt, ja toivomme löytävämme yhteistyökeinoja tähän hälyttävään tilanteeseen.

 

Yhteistyötä toivoen,

Anna Utti

Suomen Kukkakauppiasliitto ry

 

Yhteistyössä vetoomuksessa

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry, Interflora Suomi ry, ekukka, SHT-Tukku Oy, Helsingin Kukkatoimitus Oy, Huiskula-Hilverda Oy, Kalevan Kukkatukku Oy, AhlmanEdu puutarha-ala, OSAO Kempele, Axxell, Riveria, Harjun oppimiskeskus, Työtehoseura, Gradia, Keuda, Savon ammattiopisto

 

Olemme saaneet vetoomukseemme vastauksen Kirkkohallitukselta 25.4.2024

Toivomme vilpittömästi, että saamme rakentavaa keskustelua aikaiseksi hyvässä ilmapiirissä kukkakauppa-alan yrittäjien ja seurakuntien välillä.  Luotamme vahvasti siihen, että tämä on keino säilyttää hautajaiskukkakulttuuri Suomessa ja edistämme samalla myös ekologisempien surusidontaratkaisujen käyttöönottoa.

Jarmo Kokkonen

Johtaja, Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikkö, kirkkohallitus

Vastaus Suomen Kukkakauppiaisliitto ry:n vetoomukseen (sunnuntai 21. huhtikuuta 2024)

DKIR/344/00.06.00/2024

Vetoomuksessa esitetään, että seurakunnat ja papit ovat ohjeistaneet käyttämään hautajaisissa vain yhtä kukkaa tai jopa kieltäneet kukkien käytön kokonaan.

Kirkkohallitus ei ole antanut kuvatun kaltaista ohjetta eikä Kirkkohallituksessa ole tietoa siitä, että asiasta olisi laadittu yleisiä ohjeita. Pappien tehtävään ei kuulu ottaa kantaa omaisten kukkien lukumäärään tai laatuun. Papit keskustelevat ennen hautajaisia omaisten kanssa ja keskustelussa pappi voi tuoda esille erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja käytänteitä, mutta päätäntävalta kukkien suhteen on aina omaisilla. Yhteisen keskustelun tueksi Kirkkohallitus on laatinut hautausjärjestelylomakkeen, jota voi käyttää suunnittelun tukena.

Myös Suomen kirkon pappisliitto on tiedotteessaan 21.4 ilmaissut, että papit eivät lähtökohtaisesti tee tällaisia yleisiä linjauksia. Omaiset voivat valita juuri sellaiset kukat kuin itse haluavat. Käytäntöihin vaikuttavat myös paikalliset tavat.

Pappien tai seurakuntien ohjeistuksen sijaan pidämme todennäköisenä, että kukkalaitteiden vähentyminen liittyy laajempaan hautauskuluttuurin muutokseen Suomessa. Tuhkahautausten yleistyttyä runsaille kukkalaitteille ei löydy useinkaan luontevaa lasku- tai säilytyspaikkaa hautajaisten jälkeen. Yksittäiset kukat saatetaan kokea tässä tilanteessa käytännöllisempänä vaihtoehtona. Yleisesti hautajaisia vietetään myös pienemmässä piirissä mitä aikaisemmin. On ymmärrettävää, että muutokset hautauskäytänteissä vaikuttavat myös kukkakauppa-alaan.

Vetoomus kutsuu yhdessä pohtimaan ratkaisuja ja toimintatapoja, jotka ovat kaikille osapuolille toimivia. Tähän Kirkkohallituksessa liitymme ja mielellämme jatkamme keskustelua kunnioittavan ja kaikkia suomalaisia palvelevan hautaiskulttuurin edistämisestä.

Ympäristövastuullisuuden näkökulmasta Kirkkohallitus näkee erityisen myönteisenä kehityksen, jossa ekologisten kukkavihkojen, biohajoavien kukkalaitteiden ja maatuvien kukkapohjien käyttö lisääntyy. Kirkon ympäristödiplomi kehottaa jo nyt seurakuntia neuvottelemaan paikallisten kukkakauppiaiden ja hautaustoimistojen kanssa hautaukseen liittyvistä ekologisista vaihtoehdoista.

 

Takaisin edelliselle sivulle

Suomen Kukkakauppiasliitto ry