VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN VUOSIKOKOUSKUTSU

Aika: 22.3.2018 klo 18.30.

Paikka: Puutarhakatu 44, Turku

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään vuosikertomus 2017, tilinpäätös 2017 ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma 2018 ja talousarvio 2018
 9. Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet
 10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan palkkioiden suuruudet
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 12. Valitaan toiminnantarkastaja ja vara toiminnantarkastaja
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä piirin jäsenten esitykset piirikokoukselle, jotka on kirjallisesti toimitettu hallitukselle kuukautta ennen piirikokousta.

Kokouksessa käsitellään piirin omistaman Puutarhakatu 44:n osakkeen myyntiä koskevat asiat . Myytävän kohteen nimi: as oy Puutarhakatu 44 kaupunki : Turku ,kaupunginosa: 8 Myytävät asuin- ja liikehuoneisto osaketiedot:

Liikehuoneisto 18 m2 osakkaiden numerot 387 – 404 18kpl sekä

asuinhuoneisto 38 m2 osakkeiden numerot 349 – 386 38 kpl

Tilat voidaan myydä erikseen tai yhdessä, tilojen välillä on sisäovi.

Tilat omistaa Suomen kukkakauppiasliitto Varsinais-Suomen piiri ry

14.Kokouksen päätös

Fyysisesti paikalla olevien äänet lasketaan – ei valtakirjoja

Ilmoittautumiset: Tarja.Joro@dnainternet.net

 

Suomen Kukkakauppiasliitto ry